Cenik za vzdrževanje blagajn

CENIK pomoč uporabnikom QUORiiON Adria registrskih blagajn

Ob nakupu registrske ali POS blagajne QUORION Adria se prodajalec in kupec dogovorita za obseg dela za vnos šifrantov,

nastavitev in osnovnega šolanja. Kasnejša pomoč pa je predmet zaračunavanja po dejanskih stroških in porabljenem času.

V nadaljevanju so navedeni pogoji za pridobitev pomoči in cene storitev. pred podpisom pogodbe se stranki točno dogovorita

o podrobnostih izvajanja in vrste pogodbe, da ne pride do nejasnosti.

PREBERITE IN IZBERITE ZA VAS NAJUSTREZNEJŠO MOŽNOST


A. UPORABNIK sklene z dobaviteljem Posebno pogodbo o vzdrževanju
V tem primeru plačuje pavšal po Posebni pogodbi o vzdrževanju.
Z veljavno Vzdrževalno Pogodbo ima uporabnik na razpolago brezplačne posodobitve programov QUORION in QMP.
UPORABNIK IMA S TEM PRAVICO DO POMOČI VSE DNI V TEDNU, TUDI IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA. REDNI DELOVNI ČAS JE OD
PONEDELJKA DO PETKA (razen praznikov) OD 8. DO 15. URE. CENE STORITEV SO V ČASU IZVEN DELOVNEGA ČASA,
VENDAR NAJVEČ DO 18. URE VIŠJE ZA 50%, PO 18. URI ALI OB DNEVA PROSTIH DNEVIH PA ZA 100%.
CENIK za VZD Pogodbo                                                                                                    Cena €/mesec €/leto
QUORION Adria enostavno blagov. knjig. (modul BO) v povezavi s QMP reg. blag.                   9,00 / 108,00
QMP ali QTouch registrska blagajna brez modula BO                                                             8,00 /   96,00
Paket QMP ali QTouch registrska blagajna in modul BO na drugem PC                                   13,50 / 162,00
Paket modul BO na ločenem PC in dve QMP registrski blagajni v sistemu                               15,00 / 180,00
Vsaka dodatna QMP reg. blag. v sistemu z BO (več kot dve registrski blagajni) vsaka dod.     1,00 vsaka dod. 12,00

POZOR! POL-LETNI ali LETNI OBRAČUN ZA GORNJE MESEČNE VREDNOSTI !


B. UPORABNIK NE sklene Posebne pogodbe o vzdrževanju.
V tem primeru plačuje vsako pomoč po veljavnem ceniku. Telefonska številka za pomoč uporabnikom je
040 715 307. Na tej številki je pomoč UPORABNIKOM na razpolago le od ponedeljka do petka med 8. in 12.
uro dopoldan. BREZ veljavne Vzdrževalne Pogodbe uporabnik NIMA na razpolago brezplačnih posodobitev
programov QUORION in QMP.
C. CENIK STORITEV za uporabnike QUORION produktov
STORITVE                                                                                         BREZ Pogod.     S Pogodbo
Nadgradnja ali osvežitev programa QMP (brez dela serviserja)                     90,00 €      BREZPLAČNO
Nadgradnja ali osvežitev programa QUORION BO (brez dela serviserja)      150,00 €      BREZPLAČNO
Ura pomoči, šolanja, vnosa podatkov, izvedba nadgradnje programa            35,00 €      26,90 €
Ura pregleda baze podatkov (zaloga, arhivi, nejasnosti, pojasnila)                39,00 €     29,00 €
Čas porabljen na poti                                                                                14,40 €      12,20 €

D. CENIK priprave šifrantov – PAVŠAL - Odvisno od količine artiklov in oblike prejete datoteke.
CENIK vnos in prirava šifranta                                                       Cena € z DDV
Priprava glave na računu                                                                      7,00
Do 100 artiklov, ki jih je treba prepisati                                               48,80
Do 200 artiklov, ki jih je treba prepisati                                               36,60
Cena za vnos vsakih 100 artiklov nad 200                                           24,40
CENE priprave šifrantov SO ZA 20% NIŽJE OD GORNJIH, ČE UPORABNIK DOSTAVI ŠIFRANT V TABELARIČNI OBLIKI.

Najmanjša obračunska enota za vse urne postavke je 1/2 ure. Veljavnost cenika je od 1. 9. 2017 do preklica.

Prejšnja stran: Posebne pogodbe - blagajne Naslednja stran: Servis računalniške opreme