Pisarniške storitve

Pisarniško poslovanje obsegajo izdelavo, obdelavo, shranjevanje in prenos informacij med strankami. Storitev pisarniškega poslovanje poteka med izvajalci in uporabniki pisarniškega sistema. Pri tem je predvsem pomembna komunikacija med izvajalci in uporabniki, ki so lahko organizacije in/ali posamezniki.

Ločimo različne vrste dokumentov in jih moramo pravilno evidentirati, obdelati in hraniti. Zato je potrebno poznati za to ustrezno zakonodajo, spremljati spremembe in dopolnitve in ažurno osvežiti novosti.

Pisarniške storitve  Outsourcing administracije nudijo naslednje aktivnosti:

Urejanje , signiranje, arhiviranje prejete pošte
Pregled, signiranje, arhiviranje prejetih računov
Spremljanje prejete e-pošte
Upravljanje telefonskih klicev
Izvajanje plačilnega prometa, priprava poročil ter vodenje evidenc o opravljenih transakcijah
Izvajanje plačilnega prometa za OD
Priprava in odprema ponudb, predračunov
Priprava in odprema izdanih računov
Izdelava in odprema opominov ali iop obrazcev za zapadle neplačane terjatve
Priprava dokumentacije za računovodstvo
Izdajanje potnih nalogov in njihov obračun
Izdelava in oblikovanje e-pošte
Izdelava in oblikovanje dopisov
Izdaja naročilnic
Pisanje reklamacij, pritožb, prošenj,vabil
Komuniciranje z vašimi poslovnimi partnerji in dobavitelji
Kadrovske storitve
Dodatne storitve
 

 

Pisarniško poslovanje obsegajo izdelavo, obdelavo, shranjevanje in prenos informacij med strankami. Storitev pisarniškega poslovanje poteka med izvajalci in uporabniki pisarniškega sistema. Pri tem je predvsem pomembna komunikacija med izvajalci in uporabniki, ki so lahko organizacije in/ali posamezniki.

Ločimo različne vrste dokumentov in jih moramo pravilno evidentirati, obdelati in hraniti. Zato je potrebno poznati za to ustrezno zakonodajo, spremljati spremembe in dopolnitve in ažurno osvežiti novosti.

Pisarniške storitve  Outsourcing administracije nudijo naslednje aktivnosti:

.  Urejanje , signiranje, arhiviranje prejete pošte

.  Pregled, signiranje, arhiviranje prejetih računov

.  Spremljanje prejete e-pošte

.  Upravljanje telefonskih klicev

.  Izvajanje plačilnega prometa, priprava poročil ter vodenje evidenc o opravljenih transakcijah

.  Izvajanje plačilnega prometa za OD

.  Priprava in odprema ponudb, predračunov

.  Priprava in odprema izdanih računov

Prejšnja stran: Logistika in optimizacija Naslednja stran: Splošni akti