Splošni akti

Zakaj potrebujemo splošne akte podjetja

Ker urejajo in opredeljujejo pravice, obveznosti, pristojnosti in odgovornosti vseh zaposlenih.
Ker jasno določajo vse postopke, zaradi česar so osnova za vsestransko zadovoljstvo.
Ker uzakonjajo vse uvedene spremembe, kar vam zagotavlja varnost pred delovnimi inšpekcijami, tožbami in kršitvami ter s tem povezanimi visokimi in nepotrebnimi stroški, ki so običajno posledica nepoznavanja zakonov.
Ker so akti in pravilniki obvezni po zakonu.
Pravilniki določajo interne standarde podjetja in so del splošnih aktov. V Outsourcing administraciji vam izdelamo pravilnike, sklepe, ki urejajo področja, kot so:

Pravilnik o delovnih razmerjih
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o delovnem času, odmorih , počitkih in dopustih
Pravilnikih o plačah in drugih prejemkih
Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Pravilnik o uporabi službenih vozii
Druge pravilnike in medsebojne pogodbe

Prejšnja stran: Pisarniške storitve Naslednja stran: Dogodki