Terms & Conditions

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Podjetje GROTOM d.o.o., Trbovlje kot lastnik spletne trgovine grotom.si/ocart2 je registrirano pri Okrožnem sodišču v lJUBLJANI  1-3218/00 TS Celje, datum vpisa 13.12.1991, matična št.: 6324240000, davčna št.: SI41753348, transakcijski račun: SI56 6100 0000 4707 272 pri Delavski hranilnici d.d.


Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.


1. POSLOVNI PROSTORI 


1.1. Ime in naslov podjetja: 

  • Kratko ime: GROTOM d.o.o., TRBOVLJE.
  • Dolgo ime: GROTOM, PODJETJE ZA SERVIS IN TRGOVINO d.o.o., 
  • Naslov: Trg Franca Fakina 11, 1420 Trbovlje, 


2. CENE

Vse objavljene cene so informativne.
Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov.

2.1. Redna in spletna cena

Redna cena je priporočena cena dobavitelja. Spletna cena je cena podjetja Grotom d.o.o. Trbovlje in velja v trenutku oddaje naročila.

2.2. Posebni pogoji plačila

Za nekatere načine plačila veljajo še naslednji posebni pogoji:

o v primeru plačila s kreditno kartico mora biti plačnik (podatki v profilu uporabnika) ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
o v primeru plačila s kreditno kartico po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.
 

2.3. Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “Pogodbe” med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Vse cene so navedene v evrih. V ceno je že vračunan 22 % davek na dodano vrednost, razen v cenikih za nadaljnjo prodajo, kjer je posebej izražena cena brez davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

2.4. Cene veljajo za skladišče Grotom d.o.o., Trbovlje


3. NAROČILA 

Postopek naročanja oz. zaporedje korakov, ki peljejo do sklenitve pogodbe:

3.1. Naročila sprejemamo med delovnim časom po telefonu: 069 724 576, 040 715 307, pisno, na elektronski poštni naslov: prodaja@grotom.si in preko spletne trgovine.

3.2. Naročila, poslana pisno, elektronski pošti in preko spletne trgovine sprejemamo tudi izven delovnega časa.

4. POSTOPEK NAKUPA V SPLETNI TRGOVINI

4.2 Vaše naročilo v spletni trgovini

Ko kupec zaključi svoj nakup, dobi na svoj elektronski naslov povzetek nakupa. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

4.3. Prejeli smo vaše naročilo

Če kupec v roku ene ure naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne.  Če je dobavni rok daljši od običajnega (3 dni) lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Prav tako lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko zaradi preverjanja podatkov. 

4.4. Blago v pripravi

Kupec prejme obvestilo, ko je blago v pripravi. 

4.5. Naročilo zaključeno

Če je naročilo zaključeno do 14.30h, se blago pošlje po pošti še isti delovni dan. V kolikor kupec izbere osebni prevzem, je le ta možen vsak delovnik do 16h. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi ali pritožbe.


5. REZERVACIJE

5.1. Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s komercialistom oz. kontaktno osebo.

6. PONUDBE

6.1. Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.

6.2. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

Veljavnost ponudbe 

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v evrih in vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike objavljene na spletni strani ali v drugih objavah so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. 

7. NAČIN DOBAVE

7.1. Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na žiro račun TEAL d.o.o.,Laško,  razen, če ni s "Pogodbo" drugače določeno.

7.2. Ob prevzemu blaga izdamo dobavnico in račun za prejeto blago. S podpisom na dobavnici kupec potrdi prejem blaga. Dokument Račun velja kot dobavnica, v kolikor ga podpiše kupec. 

7.3. Dostava s strani GROTOM d.o.o. Trbovlje je možna. Stroški se zaračunavajo po vnaprejšnjem dogovoru s stranko. Pošiljanje se izvede po pošti.


7.4. Osebni prevzem je možen v skladišču GROTOM d.o.o.,Trbovlje od ponedeljka do petka, v času med 9.00 in 12.00 uro ter med 17.00 in 18.00.

7.5. Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.

7.6. Delne dobave so možne v dogovoru s kupcem.

8. NAČIN PLAČILA

8.1. Plačilo po predračunu.
8.2. Plačilo po računu.
8.3. Plačilo z odlogom.
8.4. 100% brezobrestni avans, 
ali drugače, če je tako določeno s pogodbo.

9. LASTNIŠTVO BLAGA

9.1. Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last podjetja GROTOM d.o.o., TRBOVLJE

10. RAČUNI

10.1. Račun se izda na podlagi dobavnice.

10.2. Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.

10.3. Račun prejme kupec ob prejemu blaga.

Vse dokumente, predračune, pogodbe in račune pošljemo v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja GROTOM d.o.o., TRBOVLJE Dostop do dokumentov, hranjenih v podjetju  GROTOM d.o.o., Laško, je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja  GROTOM d.o.o., TRBOVLJE.

Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

11. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa: 

"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga."
Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: info@teal.si, blago pa vrniti v 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, zgoščenke, knjige in potrošni material, v primeru, da sta bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14-ih dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih: 

o pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva, 
o pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo
o pri pogodbah o dobavi računalniških programov
 

11.1 Postopek zamenjave in vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

11.2. Postopek vračila kupnine

GROTOM d.o.o., Trbovlje kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. 

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

12. GARANCIJA

12.1. Podjetje  GROTOM d.o.o., Trbovlje je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec. 

Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.

Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek, z enakim novim in brezhibnim izdelkom. 

V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.

12.2. Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi prodajalec. 

Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake izdelkov.

13. STVARNA NAPAKA

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
  • vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
  • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se preverja primernost artikla?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.


14. PRITOŽBE IN SPORI

Grotom d.o.o. Trbovlje spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Grotom d.o.o. Trbovlje se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 040 715 307 ali po elektronski pošti na prodaja@grotom.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova prodaja@grotom.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec je dolžan reklamacijo rešiti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v petnajstih (15) dneh od njenega prejema, ter kupcu posredovati odgovor. Prodajalec bo kupca po elektronski poti obveščal o bistvenih informacijah poteka reševanja reklamacije oziroma ga bo pozval, da mu posreduje dodatna pojasnila, če se za to izkaže potreba.

GROTOM d.o.o. Trbovlje se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Naročnik blaga ali storitve na spletni strani ponudnika, ki je hkrati potrošnik, lahko v roku enega leta od vložitve prve pritožbe (podaje reklamacije) pri ponudniku blaga ali storitve na spletni strani, vezane na reklamacijo, vloži pobudo za rešitev spora pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) GROTOM d.o.o. Trbovlje priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov: EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Ljubljana (ECDR), Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Tel: +386 8 20 56 590, e-naslov: info@ecdr.si

GROTOM d.o.o. ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


15. OSTALO

Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov:
Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju  GROTOM d.o.o., Trbovlje se bodo uporabljali izključno za interno uporabo in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca. Elektronski naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje “spama”, za prejemanje obvestil o novostih pa samo v dogovoru s kupcem.

15.1. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v "Splošnih pogojih poslovanja", razen če v "Pogodbi" ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.

15.2. Vsak poslovni partner oz kupec na zahtevo prejme kopijo "Splošnih pogojev poslovanja" v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.teal.si. Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna "Splošnih pogojev poslovanja ", ne upoštevamo.

15.3. Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem "Splošnih pogojev poslovanja", bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15.4. “Splošnih pogojih poslovanja” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani www.grotom.si 

15.5.  Oddaja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) lahko brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko odpremo (OEEO) v TEAL d.o.o.  Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme enaka dobavljeni/kupljeni, prav tako mora biti število oddanih kosov enaka številu dobavljene električne in elektronske opreme (EEO).


16. Ravnanje z Odpadno Električno in Elektronsko Opremo - OEEO

Simbol (slika spodaj) na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Tak izdelek je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka se  preprečuje morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se lahko obrnete na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili. 

Baterije (BA)

Za BA, podobno kot za OEEO velja ravnanje, ki izhaja iz Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12 in 93/12).

BA nosijo simbol posebnega odpadka (slika spodaj), ki ga je potrebno odlagati zgolj na za to predvidenih mestih.

 

Podjetje GROTOM d.o.o. je vključeno v sistem ravnanja z OEEO in BA v okviru družbe SLOPAK. OEEO in BA lahko oddate  v vseh zbirnih centrih vključenih v sistem SLOPAK.www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza

 

OEEO in BA, kupljeni pri GROTOM., lahko uporabniki brezplačno oddajo tudi v podjetju GROTOM d..o.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina 11, TRBOVLJE.

 
Izjavljamo, da smo davčni zavezanci in da smo zavezani plačevanju davka na dodano vrednost po 76. členu, Zakona o davku na dodano vrednost.

Sprememba pogojev poslovanja

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te pogoje poslovanja, če je k temu zavezan skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi s tega področja ali oceni, da je to potrebno zaradi zagotavljanja zakonitega, varnega in kakovostnejšega poslovanja spletne trgovine.

Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani in se za posameznega kupca uporabljajo od oddaje naročila naprej.

Trbovlje, 1.februar 2021
Tomaž Škrbec, GROTOM d.o.o., Trbovlje

Vklopi razum, zahtevaj račun!

Vklopi-razum-zahtevaj-racun.jpg