Recept za računalnik – problem za zavest

S pravili vodeni (rule-governed) formalizmi, kot so matematika, gramatika, algoritem ali računalnik sami po sebi ne konsistuirajo nikakršnih delujočih sistemov. So le okvirji, dokončno in nespremenljivo nepovezani z vsebino, ki jo urejajo. Procedure, ki jih predstavljajo so popolnoma neobčutljive na semantično veljavnost in pomembnost. Vedno je potreben zunanji pogled. S pravili vodeni formalizmi so torej nepopolni. So pa uporabni v sistemih, kot je na primer um. To lahko recimo ponazorimo z načinom, kako znanstveniki razmišljajo. Premetavajo, mešajo in sestavljajo ideje v svojem vizualnem semantičnem prostoru in šele, ko je željena konfiguracija dosežena, vključijo matematične formulacije, ki dajo ideji predstavnost in jo mogoče potrdijo. Z drugimi besedami: um je tisti, ki generira vhodne podatke in potrdi izhodne, medtem ko vmesna faza formalizmov zapolni ne-umsko, nesemantično, instrumentalno vlogo.
Verjamem, da se bo s pomočjo računalnikov prej ko slej uspelo “simulirati zavest”, ne bo se pa uspelo nove zavesti dejansko ustvariti. Vsaj ne z današnjimi (meni znanimi) koncepti . Različni načini programiranja, pa naj bodo objektni ali subjektni imajo to pomanjkljivost, da ne rešijo problema »želve na želvi, pa na novi želvi in tako naprej…« Sem bolj na strani filozofov, ki iščejo vzročnost za vse in žal – nazadnje pristanejo v metafizičnih razlagah. Seveda je to razumljivo, ker je njihov glavni problem, da ne morejo začeti z »bottom – up« izgradnjo modela sveta, ampak lahko le postavljajo, sicer razumne in logične »teze«.
Računalničarji so bili pa na začetku enostavno prisiljeni začeti od spodaj navzgor. Zgledovali so se pa po zakonitostih, ki vladajo v realnem svetu. Zato v računalništvu ni nobenih dvomov o tem, kako stvari delujejo. Čeprav bi, roko na srce, 99,9 procenta ljudem, ob malo bolj dlakocepskem spraševanju, zelo hitro zmanjkalo štrene. Prišli bi do spoznanja, da pravzaprav vedo o računalnikih samo to, da obstaja nekje nek hardver, nek softver – operacijski sistem in uporabniški programi, procesor, spomin in diski za shranjevanje podatkov. Kako vse to deluje od nule naprej je pa v resnici uganka, bližnji sorodnik neznane črne materije.
Zato sem se odločil, da se spustim na raven računalniških “nevronov”, vam izdam kratek recept za izgradnjo računalnika in razkrijem, kako na začetku stvari sploh lahko delujejo. Potem boste lažje razumeli, da se lahko računalniki s pomočjo programov, zelo inteligentno predstavijo, a za pametnim vtisom, ni kaj dosti več, kakor pri ljudeh brez duše…. (hecam se..)… praznina.
Seveda je bilo treba v pra-računalništvu najprej domisliti nekakšen enostaven koncept. Čeprav se je tovrstna tehnologija začela z žarnicami, bom jaz začel s polprevodniki, ker je razlaga enostavnejša. Polprevodniki imajo za razliko od navadnih prevodnikov posebne lastnosti (že ime pove vse) glede prevajanja električnih signalov. Zelo pomembna lastnost za naše izvajanje je pa ta, da jih lahko naredimo prevodne z dodatnim signalom na vrata (»gate« po ang.). Za moje izvajanje je dovolj povsem enostavna razlaga, ki pove, da z dovajanjem signala na vrata, lahko kontroliramo prevodnost nekega polprevodniškega elementa. Zadevo lahko primerjamo s cevmi, ki imajo ventile za zapiranje in odpiranje pretoka. Problem pri odpiranju in zapiranju je ta, da omogoča le dve stanji – odprto, zaprto – »on« in »off«.
Zaradi tega je bilo treba človeški način sporazumevanja – jezik – prevesti v BINARNO kodo. “Izmislili” so si HEX kodo; vsi simboli so določeni v tabeli znakov. Za opis enega znaka je potrebnih osem osnovnih pozicij, ki so jih imenovali »BIT«, torej osem bitov – organiziranih v dvakrat po štiri (BAJT). Štirje biti omogočajo šestnajst različnih kombinacij in iz tega je izraz HEX. Črka A je npr. hex C1, oziroma binarno 1100 0001.,,, B je C2, C je C3……
Jasno je, da lahko na tak način opišemo katerikoli podatek.
Če imamo torej čip, kamor lahko na vhod dovedemo osem bitov, je to dovolj za en znak. Te znake imenujemo vhodni podatki, hardverski oddelek, kjer se nahajajo pa register. Dejstvo je pa, da želimo podatke urejati, preračunavati in na izhodu dobiti željen rezultat. Res enostavno povedano: predstavljajte si dva registra, s podatki, ki jih želimo med sabo, na nek način urediti ( v registrih so lahko navadna števila, operacija na njih je pa lahko tudi navadno seštevanje). To so vhodni podatki. Naslednja funkcionalna enota je aritmetična logična enota, ki deluje na »vrata«. Kombinacija kontrolnih signalov na vratih odloča, kakšna operacija bo izvedena (seštevanje, odštevanje…), kakšen bo izhod, oz. rezultat….Ti kontrolni podatki so binarna strojna koda, ki je prevedena iz programov. Na izhodu potrebujemo register z rezultatom za eventualno nadaljnjo obdelavo. Po tem enostavnem osnovnem principu delujejo tudi najzahtevnejši računalniki. Seveda s kupom dodatkov in izboljšav, princip je pa vendar isti.
S tole akrobacijo iz glave (prosim, da so tisti, ki »znajo« prizanesljivi), sem hotel povedati, da obstajajo dve vrsti »podatkov«. Prvi so podatki, ki jih želimo obdelati, drugi so pa kontrolni podatki, ki so odvisni od programa. Program in podatki »vsebinsko« nimajo ničesar skupnega. Program le reagira na določene kombinacije, o »vsebini« pa nima blage veze.
In to je osnovni problem računalniške »zavesti«.
Lahko sestavimo skupaj neznanske količine čipovja, obdelujemo gromozanske količine podatkov in to s programi, ki jih napiše množica programerjev; ustvarimo program, ki se bo celo sam nadgrajeval in glede na »podatke« različno reagiral. Objektno programiranje hierarhično ureja in predalčka entitete po sorodnih lastnostih. Subjektno programiranje gre še korak naprej, saj lastnosti in obnašanje objektov ni več intrinzično v njih samih, ampak se jih skuša gledati iz različnih subjektivnih percepcij. Načini programiranja so poskus simulacije načina delovanja naših možganov, a vendar so to le dobro premišljene in preanalizirane faze, do bistva – reflektivne zavesti – pa ne morejo seči. Lahko pa seveda dosežejo točko, ko človeški opazovalec ne bo več mogel prepoznati razlike med »pravim mislečim bitjem« in »simulacijo«.
Manjka semantična povezava, notranji zavestni opazovalec….
In tu je razlika v biosferi… že v samem osnovnem konceptu.
Imamo eno celico, ki vsebuje načrt in kontrolo (DNA in RNA). Potrebuje le energijo in »pomožne« snovi za »materialno« izgradnjo. Vse temelji na fizičnem, ki se povečuje, raste, medtem, ko so v računalnikih le virtualni prikazi, ki še vedno potrebujejo zunanjega opazovalca. Brez njega sami po sebi nimajo smisla, imaginarni izračuni za nikogar. Zdi se mi celo, da je napaka, če pri človeku prepoznavamo samo možgane, kot tisti funkcionalni del za doseganje zavesti. Človek je zavestno bitje z vsemi svojimi celicami in čutili. Celo zaznavno okolje je nujni del, ki enakopravno vpliva na zavestni subjektivni svet posameznika. Pomembno je, da se v njem od znotraj ustvari, poleg formalnega sistema, ki ga omejujejo fizikalne lastnosti, občutljivost čutil in osnovna komputativnost možganov, še drugi formalni sistem. Ta ima svojo osnovo v lateralizaciji možganskih hemisfer in hardverski noviteti, ki je omogočila govorno zanko. Ta omogoča razmišljanje o tistemu, ki razmišlja… in simultano izboljševanje možnosti.
V človeku sobivata dva formalna sistema; en je človek kot žival, drugi je nevronska nadgradnja, (nič imaginarnega ampak dejansko nevroni, sinapse in poti) povzročena z jezikovno zanko, ki omogoča samorefleksijo in subjektivno percepcijo samega sebe in svojih dejanj.
Dokler računalniki ne bodo zasnovani na ta način je od znanosti “rojeno”, novo “zavestno računalniško bitje” nemogoča naloga.
Ne spuščam se v to, kako je nastal osnovni gradnik, človeška zarodna celica, ki vsebuje načrt, delovodje in delavce, a zaenkrat je umetna kopija z drugačnimi materiali za človeško znanje še bistveno pretrd oreh…

3 odzivi na “Recept za računalnik – problem za zavest”

 1. The transport development has caused objective problems for traffic in cities around the world, including Latvia, and the reason for this is a rapid increase in the number of vehicles. Road congestion is the most urgent problem in a trip planning because it affects the total time of transportation and, therefore, costs that have a particular relevance to the logistics industry. The quality of the roads, a painful subject in the past, has a significant impact on transportation time. Without high-quality roads, it is impossible to improve the efficiency of transport, which, in the context of economic globalization, is said to be one of the main directions for the logistics development.Rolands petersons privatbank

  Promises against statistics

  At the end of 2017, according to the report “Global Competitiveness Index”, which was annually compiled by experts from the World Economic Forum, Latvia was not ranked among the top 100 countries of the world’s rating. (out of 137 countries participating in the ranking, Latvia took 107th place, and Lithuania and Estonia took the 37th and 38th places) Despite this, VAS (State Roads of Latvia) announced that, despite the increase in traffic on Latvian roads, their quality has been improved in recent years.

  EU assessment – Stable 3 points.

  In 2017, 65.1 million euros were spent on the development of the national roads, including 32.3 million for the summer period works, and 32.8 million for the winter period works.Rolands petersons privatbank In the same year, it was also planned to spend 37 million more, compared with the previous year. However, even these investments have not resulted in the average level of road quality in the European Union.Rolands petersons privatbank According to the latest report, the average level in the EU is estimated at 4.76 points, Latvia, compared to that has been given 3.05 points.

  The state of the roads not only hinders the development of the logistics industry but also contributes to the disproportionate level and the pace of social and economic development of the regions.Rolands petersons privatbank The most remote regions of Latvia can develop tourism facilities, offer industrial premises for entrepreneurs, etc. however, if there is no road system to get to these cites, no results shall be expected.Rolands petersons privatbank

  Financing is eight times less than it needs to be.

  “Requests for the organization of roads,” “Road quality is catastrophic” – these headlines often appear in the mass media, while road maps try to reduce the existing damage by implementation of available sources, however, there is no sign of a significant improvement, when the funding is eight times less than it is necessary.Rolands petersons privatbank At the same time, we make the mistake of struggling only with the consequences of the disease, when we need to identify the root of the problem and take the preventive measures.

  One of the main problems that can be figured out now is the climate of the country, which in Latvia will not change significantly in the future, therefore, the problem will remain constant.Rolands petersons privatbank The number of vehicles will also increase, so the question is: how to increase financing, which is the most important addition to the urgent issues.Rolands petersons privatbank 130 million euros are required annually for maintenance and repair works of local and gravel roads but this amount cannot be provided only by EU funds. It is also completely unclear how the situation will look like in 2020, after the end of EU funding program.

  Without the excise tax on fuel, there is no chance for survival

  The fact that the change is expected in 2020, the spring of 2018 is said to be the moment to start an intensive work and stimulate actions – change existing arrangements related to the existing tax system (only a third of the tax, paid by road users, are redirected to roads).Rolands petersons privatbank The time when it was possible to pull out a part of the income from tax has passed. Furthermore, we need to increase the number of public-private partnership projects in the sphere of the road construction, although this stage requires a proper preparation.Rolands petersons privatbank

  In addition to financing, other necessary support measures need to be introduced: dumping water from roads in certain areas, timely planning, more restrictive control on roads, etc.Rolands petersons privatbank

 2. About cooperation

  Become a byweb partner and receive payments of up to 30% from each payment of the attracted client to create the site.

  If you have attracted a client to create a site for us, then please provide the name of the client to our feedback

  How to find us?

  It is very easy to find a search query in Google:

  “website development USA “byweb””

  Below the contextual advertising will be our site best-website-deve….

  Respectfully,
  Web agency ByWeb – best-website-development.com
  Creation and promotion of sites in USA

 3. Недавно нашел замечательную книгу про Аргентину,купил в электронном формате, после прочтения сразу захотелось посетить эту удивительную страну,правда, возможности пока нет, но вот хотя бы уже многое знаю о ней и надеюсь еще побывать. Покупал вот тут , там и электронную и печатную можно купить.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja