KAKO NAREDITI ČLOVEKU PODOBNEGA ROBOTA

Kultni film Blade runner zastavlja gledalcu moralna vprašanja o svetu, kjer  iztrebljevalci preganjajo replikante. Replikanti so ljudem podobni roboti, ki jim človeški status ni priznan in se zato upirajo. Bi jim morali priznati status osebe in jih obravnavati kot sebi enake?  Na koncu filma se pojavi dvom, če ni morda glavni iztrebljevalec prav tako robot.

Ali smo že v času, ko bi bila takšna zgodba realno mogoča?

Osebno sem prepričan, da smo na robu časa, ko bo izdelano umetno bitje, ki mogoče ne bo “mislilo” v človeškem smislu, a vsakogar bo lahko prepričalo, da ima čustva in zavedanje. Sploh pa nekoga, ki ne bo vedel, da ima opravka s človeškim izdelkom..  Kopičenje zmogljivih čipov in logično kopiranje kompliciranih vezij, z namenom ustvariti popolno kopijo človeka je podobno, kot bi hotel za peko potice uporabiti mivko, namesto moke. Naj takoj povem, da je po moje razlika med inteligentno napravo, ki bo simulirala človeka in povsem delujočo kopijo, predvsem eno – ŽIVLJENJE. Ustrezna funkcionalna struktura žive materije je edino, kar lahko doda tisto manjkajočo komponento, oziroma lastnost, ki zmanjka pri vsakem logičnem razmišljanju in načrtovanju zavestnega bitja. Klasičen način razmišljanja pripelje do tistega (po moje napačnega) zgodovinskega vprašanja, katera je tista zadnja neulovljiva instanca, ki dejansko “misli” da “misli”. Skušal bom razmišljati na oba načina, klasičnega in po konceptu avtopoieze (Maturana, Varela).

Pri večini ljudi obstaja mišljenje, da ni mogoče narediti “mislečih” računalnikov, s človeku – podobnim samozavedanjem. Razlogi so vzgoja, religija, ideologija in predvsem neznanje na tem področju. Mišljenjsko ne morejo stopiti iz škatlice, kjer obstaja vera, da bi bilo še tako prepričljivo obnašanje takšnega robota le rezultat dobro napisanih računalniških programov.

Osebno se s tem se ne strinjam. Briljantni filozofi, kot so bili Parmenid, Platon,  kasneje Descartes in še mnogi drugi, so mogoče s svojim odličnim logičnim izvajanjem naredili ljudem medvedjo uslugo. Prav možno je, da so na podlagi takratnega, zelo omejenega znanja in napačnih interpretacij, zastavili zgrešen koncept, ki temelji na napačnih osnovnih paradigmah in posledično vodi v nerešljivo miselno zanko. Že samo pri teoretičnem konceptu za izdelavo človeka jim je vedno zmanjkala najpomembnejša substanca, namesto katere so v svoje miselne enačbe podtikali tisto, kar je bilo ob takratnem poznavanju sveta na voljo. Znano je, da lahko najbolj nevedni ljudje zastavljajo najtežja vprašanja, za primer nekaj najbolj zapletenih:

Razlika med živim in neživim?

Kakšen je odnos med materialnim in mentalnim?

Kakšna je sploh “narava” človeškega samozavedanja?

Ljudje, kljub splošnemu prepričanju, nimamo ravno pretirano dobre domišljije. Lahko obračamo, seciramo, analiziramo, dopolnjujemo, primerjamo in na nove načine sestavljamo znana dejstva. Lahko interpretiramo podatke, ki nam jih dajejo čutila – izmislimo si pa lahko kaj dejansko novega, le po naključju. Svojega notranjega dojemanja nimamo s čim primerjati in to nas pelje v slepo ulico.

V DNK je načrt oblike našega telesa in vsi začetni nastavki za izgradnjo naše osebnosti. Narava, kot nepopoln replikator v procesu evolucije občasno poseže v to ponavljajočo monotonijo in nas kot vrsto spreminja.  Ljudje v svoji oholosti želimo verjeti, da lahko brez posledic poljubno spreminjamo izoblikovane “izdelke”, ki so se ob milijone let potekajoči evoluciji narave uglaševali med sabo. Narava je medsebojno odvisna, super kompleksna celota in dejstvo je, da je “efekt zamaha metuljevih kril” realnost. Po teoriji kaosa imajo minimalne spremembe lahko velikanske, zelo nepredvidljive posledice.

Slej ko prej se bo izdelave umetnega človeka lotila prava ekipa ljudi z dovolj dobro finančno podlago ter vsemi ostalimi resoursi in vsaj po mojem, bodo kmalu obstajala umetno narejena inteligentna bitja, ki bodo dajala vtis, da so v vsem superiorna človeku. Seveda bo med “nevednimi” veliko pomislekov o tem, ali so to res nekakšne človeške replike, ki se dejansko zavedajo, ali le filozofski zombiji, programsko vodeni stroji. Dolgoročno jih bodo pa ravno “nevedneži” najprej podzavestno sprejeli, saj jih bo prepričalo njihovo delovanje in obnašanje. Sploh, če bodo sposobni nazorno izkazovati čustva, se izražati z mimiko obraza, govorico telesa in toniranjem glasu.

Ljudje znamo od vseh vprašanj o bivanju, odgovoriti le na vprašanje “kako je biti človek”, torej je vprašanje “kako je biti žival ali “humanoidni robot”, vnaprej obsojeno na neuspeh. Na druge ljudi si dovolimo s precejšnjo gotovostjo preslikavati svoje občutke, ker smo si podobni in po zgradbi enaki, na umetne tvorbe gledamo kot na načrtovane nepopolne stroje. Smo “spekli” repliko, kot je peščena potica, ali dejansko nekaj užitnega?

K izgradnji “zavestnega” računalnika je treba pristopiti pragmatično, neideološko in najprej do konca secirati našo “osebnost”. Fiziološko in psihološko! Kaj sestavlja našo osebo, njen karakter. Koliko vzporedno delujočih plasti je potrebno, da lahko na vrh postavimo modul, ki bo predstavljal “robotovo” notranje gledališče? Potreben je torej teoretičen funkcionalni model. Včasih je bil ta model zelo grob, sedaj se pa resolucija poznavanja vseh funkcionalnih procesov izredno hitro dviga.

Ste razmišljali, kaj mislite s tem, ko rečete “jaz sem jaz”?  Katere lastnosti bi moral upoštevati pri projektu “zavestnega” robota, da bo lahko izjavil in tudi mislil: “To sem jaz!”

Cilj prve faze projekta bo izpolnjen, če se nam bo vsaj zdelo, da njegov odgovor ni le odziv nekakšnega v ozadju delujočega algoritma.

TELESNOST

Ko govorimo o SEBI, govorimo o svojem telesu, v katerega smo “vgrajeni”, o svojih čutilih in o “sebstvu”, tisti glavni enigmi , ki “ve” da misli in verjame, da obstaja.

Utelešenost je eden od faktorjev, ki nas opredeljuje in ga je treba upoštevati. Telo je MOJE, je del mene. Tisto kar svojega vidim, lahko spontano upravljam in v primeru nevarnosti že nagonsko zaščitim. Vse drugo je tuje.

Pet čutil mi  pomaga ločiti od zunanjega okolja tisto, kar je intimno moje. Lažno dojemanje realnosti mi daje občutek dominantne kontrole, nadzora nad mojimi dejanji, a v resnici sem popolnoma podrejen do čutil. Čutila lahko v vsakem trenutku prekinejo tok zavestnega delovanja in sprožijo nagonsko reakcijo. Ne nadzorujemo osnovnih vitalnih funkcij svojega telesa. Na potrebe, ki jih telo ne more samo urejati nas opozori in tudi prisili v reakcijo, če ne gre drugače.

Interakcija z okoljem. Ko se rodimo, smo nekakšna tabula rasa. DNK nam nudi potencialne kvalitete in načine reakcij na impulze iz okolja, osebne izkušnje nas gradijo. Prav te izberejo tisto, česar se kasneje bojimo, kar nas zadovoljuje, česa si želimo in kaj sovražimo. DNK ter interakcija z okoljem izoblikujeta naš karakter. Tudi umetno izdelano bitje, ki bi simuliralo človeka, bi moralo imeti nek osnovni nivo s potenciali, kot ga daje DNK. V neživi materiji DNK jasno da ne more delovati, zato bi morali postaviti nekakšen ločen sistem, z nastavitvami za podlago potencialno zaželjenega karakterja. Nekakšen “Firmware”. Programje za “Zavestni” bi bilo narejeno tako, da bi ustrezno reagiralo na izzive okolja. S tem bi bila bitja različna, kazala bi drugačne afinitete, drugače bi reagirala na enake probleme. Kot ljudje.

“Mrtva” materija, pa naj bo še tako komliciranonarejena in neznanskih zmogljivosti, pa vseeno nima zadaj tistega “JAZA”.

Zaznave čutil, čustva in naše notranje gledališče  so povzročali že starodavnim mislecem veliko neprespanih noči. Zakaj nebo lahko vidimo  modro, vrtnice rdeče, kako sploh dojemamo barve. Zakaj nekaj čudovito diši, drugo smrdi? Mehkoba, trdota, lepota, strah, bolečina….

Naše znanje in klasično logično razmišljanje se tukaj ustavi in ne daje odgovora o tem, kakšna je povezava med fizičnim in mentalnim. Vsem mislecem je pri receptu za človeka zmanjkovala neznana substanca, ki bi to povezala. Najbolj priročna je metafizika in neumrljiva duša reši marsikateri problem, oziroma ga vsej prestavi za stopnjo dlje. Tisti, ki se ukvarjajo s problemom odnosa med “mentalnim” in “materialnim”, se v grobem delijo na dualiste in na moniste. Verjetno je opredelitev tudi posledica svetovnih nazorov, saj te filozofi obeh smeri z lahkoto potegnejo v spiralo svojega razmišljanja. Sploh na začetku, ko nimaš pojma in hvaležno vpijaš vsake informacije. Dualistični, ontološki pristop, ki meni, da sta mentalno in fizično pojma drugačne narave, katerih interakcija ni mogoča, te pripelje do spoznanja, da je zavest za nas nedojemljiva. Monisti, fizikalisti pa epistemološko verjamejo, da vse izhaja iz materialnega in bo znanost slej ko prej pripeljala do rešitve. Le da še nismo prišli do tja.  

Zaradi vrzeli v razumevanju odvisnosti med materialnim in mentalnim je med drugim nastala tudi ideja o “kvalijah”. Kvalija naj bi bila nekakšna individualna zavestna izkušnja, ki jo vsak lahko doživlja drugače, saj ne obstaja merilo s katerim bi jo lahko primerjali. Na primer, karakteristika mentalnega stanja bolečine je, da boli. Za takšno mentalno izkušnjo ni nobene podlage v nevronskih ali funkcionalnih povezavah. “Rdečo” svetlobo zaznamo zaradi odboja svetlobnih žarkov določenega frekvenčnega območja od površine. Razumemo povezavo med rdečo in frekvenco, ni nam pa jasno kaj je tisto, kar nam daje občutek rdečega. Ne moremo vedeti niti tega, ali drugi ljudje vidijo enako “rdečo” kot mi, saj je to nemogoče dokazati. Na videz nerešljiva naloga, kako na primer robotu ponazoriti rdečo barvo. Seveda bo zaznal frekvenčno območje in vedel, da to pomeni rdeče, barve bo razlikoval, ampak človeške barvne izkušnje brez dvoma ne bo imel. Če drži, da so kvalije lahko le dodatna lastnost, za nas nedokazljiva kvaliteta žive materije, ker je ne moremo primerjati z ničemer, potem robot, temelječ na silicijievih vezjih, takšne izkušnje enostavno ne more imeti.

Fizikalisti trdijo, da so barve in druge individualne zavestne izkušnje odziv na zunanje impulze. Ne nastanejo v glavi, ampak so lastnost. Tu je čas za razmislek o tem, kakšna je razlika med živim in mrtvim.

Tudi ob “kmečkem” razmišljanju je jasno, da “življenje” ni samo določena struktura mrtve materije, ampak delujoč sistem, ki  ima dodane nove kvalitete, ki jih neživa materija nima. Živo biološko tkivo sestavljajo isti kemijski elementi kot neživo in se razlikuje od mrtvega edino v tem, da v njem aktivno potekajo biološki procesi, ki potrebujejo neko energijo, da ga ohranjujejo. Ali ni najbolj logično, da je na primer določena barva ali bolečina le odziv določene strukture “živega” materiala na zunanje impulze? Valovna dolžina v vizualnem spektru recimo pride na mrežnico, določeni receptorji v vizualnem sistemu se aktivirajo in naše notranje gledališče to dojame kot recimo modro. Podobno je z bolečino. V našem telesu je ogromno receptorjev za različne stimulanse in ti se odzivajo točno na določene stimule. Bolj kompleksna čustva (ljubezen, lepota, žalost, strah) so izpeljave teh intrinzičnih kvalitet življenja.

Problem je, da ljudje ne verjamemo, da smo tako enostavni, da bi le čutili in reagirali. Mi resnično čutimo… Imamo izkušnjo bogatih in raznolikih občutkov. Dokler znanost ne bo podala prepričljive razlage, bodo nekateri trdili, da je razumevanje same narave čustev izven dosega človeškega dojemanja.

… vsemu temu razmišljanju nekaj manjka. Ostaja dvom, ker so elementi preslabo definirani. Le kako bomo kopirali živa bitja s čutili? Namesto oči kamere, namesto ušes mikrofoni, namesto govora zvočniki? Kako bi to “železje” lahko razmišljalo?…  nekaj manjka! Mogoče je treba pozabiti, da analiziramo sami sebe in te domače izraze, ki vodijo v slepo ulico zamenjati z nečim bolj nevtralnim, ki miselnih tokov ne bo vodilo v iste miselne zanke.

Razmišljanje čileancev Maturane in Varele o avtopoiezi se mi zdi zanimiv preskok v pristopu

Naziv izhaja iz grščine auto – poiesis : pomeni samo – kreacija, izgradnja, reprodukcija. Namesto o živih bitjih govorimo o sistemih, ki so se sposobni sami razmnoževati in vzdrževati. Takšna je na primer biološka celica, ki gradi lastne lipide in proteine za re-produkcijo novih elementov sistema.

Sistem je avtonomen, celovit in zaprt, ker lahko funkcionira izključno s svojimi elementi in z njimi rekurzivno gradi nove elemente za svoj obstoj in delovanje. Sistem je zaprt, ne pomeni pa, da je popolnoma samozadosten, saj potrebuje določeno energijo, snovi, a pomembno je, da vse nove elemente gradi s pomočjo lastnih osnovnih elementov. Je funkcionalno popolnoma ločen od okolice, a nekako sklopljen z njo. Iz lastnih elementov je sposoben zgraditi posebne strukture, ki reagirajo na impulze iz okolja. Če na primer ob njem prižgeš vžigalico, bo določena struktura v njem zaznala toploto, druga, drugače organizirana struktura bo zaznala svetlobo, tretja mogoče kaj tretjega. Avtopoiezni sistem ima lahko organizirane poljubne notranje funkcionalne strukture, ki se lahko potencialno odzivajo na mnogo več impulzov od npr. človeških čutil. Človeško bitje je pač avtopoieza z določenimi strukturami. Živali recimo sestavljajo podobni elementi, a nimajo vseh enakih struktur, oz. imajo drugačne. Pri rastlinah je podobno. Določene strukture elementov v avtopoiezi se pač odzivajo na določene impulze iz okolice z reakcijo, ki v skupni strukturi sistema daje npr. občutek določene barve, toplote, bolečine, trdote ipd. Percepcija, samozavedanje, notranji dialog – vse to omogočajo povezane funkcionalne strukture sistema. Lahko da obstajajo nam povsem nedojemljive strukture, ki omogočajo kaj povsem nam neznanega. Sistemi v istem sistemu so pač sklopljeni z vsem in impulzno determinirani. Zamlja ali “Gaia” je tudi neke vrste avtopoiezni sistem.

Kako torej ustvariti zavestne računalnike? Kako jim vgraditi čustva?

Po moje brez biologije ne bo šlo. Že sedanje raziskave nakazujejo smer v katero se bo razvijala “umetna inteligenca”. Raziskave nevroloških sistemov kažejo, da smo osnovni obroč že prebili. Umetni udje, ki reagirajo na ukaze s pomočjo elektrod ali možganskih vsadkov. Poskusi za vsa čutila gredo v to smer. Z raznimi možganskimi vsadki se predvsem skuša stimulirati določena področja v možganih, k boljšemu delovanju.

Pričakujemo lahko torej nekakšne “hibride”. Glede na to, da umetnih bioloških možganov verjetno še dolgo ne bomo sposobni narediti, se bodo izvajali poskusi na živalih in na ljudeh. Seveda bo govora o etiki, ampak precej jasno postaja, da to za nekatere ni nikakršna omejitev.

Morda bomo imeli že proti koncu našega stoletja razred “izboljšanih” ljudi z genetskimi spremembami, z možganskimi vsadki in drugačnimi priključki, ki jih bodo naredili v vseh pogledih sposobnejše od evolucijske različice človeka.

Zaradi človeške narave bodo seveda mnogo bolj zanimivi poskusi izdelave, za investitorje mnogo koristnejše, ubogljive “robotske” različice, kjer bodo skušali uporabiti tiste “prazne” (kot ob rojstvu, najprej živalske, potem…) možgane in jih umetno vzgojiti točno v tisto, kar bo nekdo želel. Zdi se mi, da bo to dolgoročno precej nevarno početje.

Ljudje smo kot papige. Radi ponavljamo in si lažemo, da smo odkrili nekaj povsem novega. S pomočjo dosežkov znanosti in nekaj naravi nakradenih čudežev, bomo kmalu naredili novega Frankensteina, v svetem prepričanju, da bo novi modeli lepši in do ljudi prijaznejši.

3.329 odzivov na “KAKO NAREDITI ČLOVEKU PODOBNEGA ROBOTA”

 1. Детский интернет-сайт, сделан только для Всех вас и для ваших деток. Главной целью сайта по праву считается – отрезок времени препровождения с выгодою, задорно и услаждением. Думаем смотреть детский сайт будет любопытно отнюдь не обязательно молоденьким мамам, но и видавший виды родителям с опытом. Хотелось бы, с тем чтобы наш детский сервис сделался вам лично проверенным товарищем и подсказчиком.
  Детальнее:
  дети говорят

 2. Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в столице России – городе Москве и неизменно проводится на ВДНХ.
  Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных городов нашей необъятной страны. Ведь Россия славится своими охотниками и рыбаками! В мужской компании любителей охоты и рыболовства стали появляться женщины, что очень радует. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.
  Наша выставка – это место, где будут созданы все условия для рекламы и продвижения ваших товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых покупателей.
  В рамках деловой программы выставки, обсуждаются насущные вопросы развития охоты и рыболовства в нашей стране, а так же, проводятся практические занятия, семинары, мастер-классы и презентации новинок рыболовной и охотничьей отраслей.
  Организаторы выставки активно сотрудничают с общественными организациями охотников и рыболовов, и совместно проводят ряд соревнований по спортивной ловле рыбы.
  На стендах участников выставки проходят интересные мероприятия: демонстрация рыболовных снастей; кинологические консультации;практические советы по регистрации маломерных судов; продажа льготных турпутевок.
  Культурно-развлекательная программа выставки включает в себя тематические викторины, конкурсы и дегустацию блюд полевой кухни.
  Приглашаем к участию компании и фирмы, чья деятельность связана с тематикой охоты, рыбалки и активного отдыха. А купить инвентарь и интесесные новинки в можете сдесь

 3. Прожили 4 года с парнем и на 4 год узнала что он мне изменил. Боль была страшная, просил прощения, просил дать еще шанс. Дала шанс. Но через месяц опять измена, опять боль слезы. Но больше не смогла простить, такое отвращение к нему было. Выставила с вещами к черту. фурия
  Я со своим парнем чуть меньше месяца…люблю его безумно….но такое ощущение что я ему не нужна, когда я ревную то он говорит: отвали, а мне больно это слушать. Я пытаюсь ему доверять…но как тут доверять если он что то вечно скрывает…Он каждый раз сидит на моей странице и отшивает парней, а со своей стр пароль не даёт….Да и ещё пару дней назад мы поссорились он сп в контакте поставил на активный поиск со злости и не хочет менять его, говорит что это все глупости( Что я делаю не так? может проблема в самой во мне, что я не умею доверять?

 4. Поэтому прежде чем, подобрать окна ПВХ просчитайте месторасположение каждого из них. За прочность пластикового профиля отвечает металлическая основа, каркас профиля для окна.🙂

 5. ЖЕЛАЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 250 тыс за месяц?
  Открывайте лучший магазин спортивного питания с гарантией заработка!
  Иначе мы СДЕЛАЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ !!!
  Твой город еще доступен, торопись!
  Наши франчайзи открывают уже второй и третий магазины.
  Это лучшее предложение на рынке !!*!*!
  Кликай https://clck.ru/ELEwL
  Будь на волне! Вступай в команду лидеров рынка!

 6. Зимнюю обувь по самым лучшим ценам довольно тяжело найти. Сейчас достаточно много людей носят угги. Эта обувь является качественной и заслужила интерес у населения. Наша компания является официальным интернет-магазином корпорации UGG.

  Австралийские UGG – официальный магазин

  На australia-msk.ru вы можете заказать угги темных цветов. Вам будут доступны сапоги с разной размерной сеткой. Сейчас оригинальные угги есть универсальной и надёжной обувью. UGG Australia – это современная обувь, которая популярна во многих странах. Её могут одевать как молодые люди, так и дамы. Наша компания предлагает вам самые надёжные модели по доступным ценам. Мы предлагаем натуральные угги, которые пошиты из натуральной овчины.

  По сути угги есть сапогами из овчины, которые безумно круты. Купить угги вы можете, не выходя из квартиры. Наша организация предлагает доставку товаров по всей стране. Вы можете заказать обувь, путешествуя в другом городе просто перейдя по ссылке – ugg официальный сайт

  Корпорация Australia-msk использует различные наполнители для своей обуви. Сейчас вы можете купить угги с мехом, или заказать обувь из других материалов. В России бренд уже завоевал доверие у многих парней и женщин. Организация изготавливает обувь, которая есть трендом на протяжении нескольких последних лет. В нашем интернет-магазине вы можете найти мужские и женские угги. Если вас привлекают женские определенные модели, купить угги женские вы сможете даже со скидкой в интернет-магазине.

  Заказать угги в Москве и с доставкой по России

  У нас в интернет-магазине australia-msk.ru находится огромный каталог угг, где вы сможете выбрать угги. Если вас привлекают Угги Австралия, вам нужно обращаться только в официальный интернет-магазин. Там вам предоставят консультацию по любым уггам. Вы имеете шанс купить ugg australia любых цветов. Фирма Australia-msk работает с 9.00 до 22.00 Вы имеете шанс обращаться к нам, если вам необходимы будут темные мужские или женские угги. Надо выделить, что на ресурсе доступны и детские угги. Вы можете также найти новые модели, которые невероятно популярны в этом году.

  На ресурсе доступны хиты продаж, где вы сможете выбрать разные товары. Фирма расположена в г. Москва, Проспект мира, д. 102, к.1, где вы в любое рабочее время имеете шанс купить обувь. Если вы находитесь в другом регионе, у вас доступна шанс купить UGG онлайн. Надо будет созвониться с консультантами или сформировать заявку на ресурсе. Угги официальный сайт предлагает варианты по очень выгодной цене.

  На australia-msk.ru вы имеете шанс купить угги в Москве по акции. Доставка UGG возможна также любой курьерской службой. Оплату возможно произвести на реквизиты компании или проконсультироваться у консультантов компании касаемо возможности оплаты товара. Если вы прибудете в офис организации в Москве, оплату возможно произвести наличными на месте.

  Почему покупают UGG (Угги)

  Фирма UGG предлагает действительно качественную обувь. Сегодня угги Австралия пользуются интересом во всём мире. Вы сможете угги купить недорого, или воспользоваться скидками и приобрести товары со скидками.

  Компания UGG выпускает качественную продукцию. Даже если у вас отсутствует возможность купить угги в Москве, не стоит волноваться. Доставка доступна в разные регионы. Если вам нужна будет консультация касаемо каких-то конкретных моделей, администраторы помогут вам!

  Интернет магазин угги считается надёжным и привык радовать людей несомненно положительными эмоциями. Вы можете также написать нам на почту, и менеджеры проконсультируют вас по почте. В организации устроены квалифицированные сотрудники с большим стажем работы. Именно поэтому при выборе товаров у покупателей не возникает трудностей. В текущем году угги интернет магазин также проводит много акций на обувь UGG, поэтому вы можете заказать на australia-msk.ru очень выгодные вещи со скидкой.

 7. КТП 25-2500ква киоскового типа, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и другое Вы найдете на нашем специализированном сайте: http://sviloguzov.ru/ – Это то, что Вам нужно!

 8. Earnprofit.today Мониторинг инвестиционных проектов

  Обзор лучших инвестиционных проектов, которые доказали свою надёжность и стабильность!
  В эти программы можно вложить деньги под выгодные проценты.

  Здесь можно найти достоверную и полную информацию о сути деятельности в интернете, которая может приносить прибыль. Также анализируются ее особенности. Достаточно внимания уделено всем нюансам деятельности, а также особенностям сайтов. Речь здесь идет и о платежных системах, и об администраторах, и о скрипте, защите, текстах-легендах, общем дизайне. Уделено внимание также тому, можно ли реально заработать на проектах такого плана и как именно это надо делать.

  На данном сайте есть только те инвестиционные проекты, которые хорошо проверены. Соответственно, инвестиции в них являются совершенно безопасным и прибыльным делом.

  Earnprofit это реальный заработок в интернете с помощью инвестиций,игр, хайпов

  http://earnprofit.today/investitsionny-e-proekty/vy-sokoprotsentny-e-hyip-fasty/synthaone.html/ – Перейти на сайт и начать зарабатывать

  HYIP где можно заработать деньги в интернете без вложений

  Earnprofit ozon партнерская программа

  Earnprofit интернет заработок без вложений

  Обзор инвестиционных проектов,инвестиции в hyip,инвестиционные проекты,инвестиции в интернете,куда инвестировать деньги,вложить деньги,обзор хайпов,инвестиционные проекты в интернете,сайт инвесторов,проекты для инвестирования,инвестиционные программы.Обзор экономические игры с выводом денег,проекты по заработку в интернете,методы заработка в интернете.

 9. Некоторое время исследовал материалы интернет, вдруг к своему удивлению заметил крутой ресурс. Гляньте: bukkake . Для моих близких данный ресурс показался довольно нужным. Успехов всем!

 10. Наша общество — единодержавно из крупнейших заводов металлической кровли, представленных для рынке в сфере производства и продажи строительных материалов, а именно: профнастила, металлочерепицы, сайдинга, доборных элементов, водосточной системы и комплектующих к ним.
  Мы успешно развиваем свою деятельный сообразно производству кровельных изделий. Отличительной характеристикой нашего продукта является его ориентированность и адаптация к Российским погодным условиям, сколько делает его идеальным выбором ради кровли, фасадов, ограждений и других сфер промышленного и гражданского строительства. Отличительные особенности нашей продукции описаны в соответствующих разделах (кровельные материалы).
  Перейти на сайт виниловый сайдинг – https://www.doma-perm.com/vinilovyj-sajding

 11. Fresh organizations who allow details for BMW and MINI need be companies with large practise in these sphere. If you desire to search organization who suggest only original details for BMW, best way to find firm with well-known reputation. Such a firm may be bmw dalys organization, who furnish auto details for bmw and mini.

  At jados.lt there are a lot of details for different MINI models. Ogranization is based in Vilnius and suggest original parts for BMW and Mini and details for other autos. They have their own magazine in Vilnius, two stocks in Warsaw and one in Munich. At their private stock they have any of auto parts for cars repairing. At link you should as rule search details for cars, like as BMW or Mini. You can also phoned for firm and ask them about details at phone number +37061018688.

  Every day more and more details for BMW are bought with the help of Internet. At web you could search various virtual stocks. There you can search and buy different car details. Original spare parts for BMW ordered only after prepayment.

  Jados “jados.lt” organization have only real and certificated details. They have different details for MINI. Company suggest for all persons opportunity to buy details with guarantee. Administrators also have their own technical support. If you desire to ask them about support, they suggest for your different ways solution of the issue. You could also use their form at site and search spare parts at VIN. Search by brand of car is also probable.

  If you want to make assessment for your auto, you can ask administrators. They help you and suggest various decisions. For example, you can go to service, where administrators will diagnose your auto. You can also search and get details for various models Mini in firm. You could use various ways of purchasing. For example, spare parts searching for Mini is carried out: by VIN, by form of car, by article.

  To pay for your order for spare parts for MINI or BMW you can: in firm, with money in office, with bank card, with money at bank, use banking service and make banking transfer in different country. Organization also have their own courier serve. Courier specialists should send you spare parts with international service if you leave abroad or make delivery at Vilnius.

  Details delivery may be also for Kiev, Minsk, Moscow, Utena and other cities. Managers who are working at firm suggest you with choice and suggest your various ways if you desire to buy spare parts for cars. You could however find at website characteristics for spare parts and their photos.

 12. The first from the all-natural testosterone level boosters is actually periodic fasting. One of the largest periodic starting a fast perks? It is actually been presented to improve testosterone level by nearly 200 per-cent or perhaps up to 400 percent. (4) Furthermore, a study due to the University from Virginia Medical University kept in mind that development hormonal agent levels enhanced 2,000 per-cent over the baseline in guys that consumed no fats for 1 Day, and also growth hormonal agent degrees are associated with testosterone. (5 )

  Recurring fasting generally suggests you miss morning meal, and also you eat your meals deeper consecutively. You’ll consume 3 dishes every day: one at twelve o’clock, one at 3 p.m. as well as your final food around 6 p.m. That allows your body organs to relax, particularly your liver, which is actually so critical for normally harmonizing bodily hormones, especially testosterone level.

  If you desire to typically boost testosterone and also HGH at that point blending weight instruction along with HIIT workouts (higher intensity interval instruction). Head to the fitness center at the very least three times a full week, essentially a minimum of 3 times a full week, and lift massive body weights. Lifting heavy weights 6– 12 associates along with larger muscle groups like your quadriceps, hamstrings, back, shoulders as well as breast will assist your body system pack on the optimum quantity from muscle. Primarily, raising at least 30 moments approximately just as long as an hour or two may be very, very helpful boost reduced testosterone amounts. More info this –
  ,Alpha test booster
  .

  Scientists at Sphere State College discovered that “stamina training may generate growth hormone as well as testosterone level launch.” (6) One more research study off the College from Nebraska Medical Facility explored the acute results of weight training on product testosterone level levels. The results concluded that also mild body weight training and lightweight weight training increased cream testosterone level levels in individuals.

  Along with weight instruction, blending this along with interval training like ruptured training is actually the most effective general combo to increase HGH. In fact, burst training has actually been shown to certainly not simply increase T-levels, that assists maintains your testosterone high as well as can avoid its decline. Ruptured training entails exercising at 90– One Hundred Percent of your max initiative for a quick period to burn your body system’s stored sweets (glycogen), observed by a time period of reduced impact for recuperation.

  This causes your body system to melt body fat for the following 36 hours to change your body system’s critical energy outlets. It enhancement to increasing your T-levels, that can aid burn in between 3– 9 opportunities extra fat, lesser your relaxing heart rate, lower high blood pressure, keep your human brain youthful through enhancing blood circulation, and aids in internal cleansing through stimulating the lymphatic body.

  Strategy 3 is to include a great deal of healthy and balanced fats in your diet plan. Many men along with reduced testosterone level consume a lot of processed food and way too many carbs. You have to remove those unfilled calories and also pack up on healthy and balanced fat.

 13. Для похудения у девушек, поступления протеина таблетки для похудения лида в минске отзывы организм также важны, как и у пить протеиновые коктейли для похудения лучше как дополнение к.. Какое купить средство для похудения. Средства для похудения: лекарства и пищевые добавки (бады), обзор линдакса, меридиа. Средства для похудения, активирующие ферменты, расщепляющие жир: редуксин лайт..

 14. http://super-sound.shopcool.ru АБСОЛЮТНО БЕСПРОВОДНЫЕ BLUETOOTH НАУШНИКИ
  (АНАЛОГ AIRBEATS)
  Беспроводные наушники с функцией Bluetooth гарнитуры порадуют вас своим звучанием. С ними вы можете слушать музыку и общаться без вечно путающихся проводов.
  Наушники, которые станут прекрасным дополнением для вашего гаджета. Модель, над внешним видом, которой трудилась целая группа дизайнеров и разработчиков!

  Наушники не оставят вас равнодушными к музыке, Вы будете постоянно в полной эйфории и наслаждении прослушивания ваших любимых исполнителей и их треков.
  Вы не сможете остановиться при прослушивании, вам постоянно будет мало. Стильные, незаметные, суперлегкие. Слушайте музыку и разговаривайте по ним, благодаря встроенному микрофону и соединению с телефоном по Bluetooth.

 15. ХОТИТЕ ПОЛУАТЬ 250 тыс в месяц?
  oткройте прибыльный магазин спортпита с гарантией результата!
  Иначе мы СДЕЛАЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ !!!
  Ваш город пока открыт, торопись!
  Наши франчайзи запускают уже другие магазины.
  Пожалуй лучшее предложение с стране !!*!*!
  Переходи на сайт https://clck.ru/ELEwL
  Будь на волне! Вступай в команду лидеров рынка!

 16. Как сорвать миллионы долларов в одночасье без особого труда – секреты выигрыша.
  Рассчитываем реальный шанс выигрыша джекпота в Российские и Зарубежные лотереи.
  Раскрываем вопрос о честности проведения лотерей, в принципе.

  Есть ли возможность случайно оказаться победителем в лотерее и стать долларовым миллионером за один день?
  В статье на сайте мы вычисляем, какова же вероятность выиграть у людей, решивших принять участие в национальные лотереи, с учётом различных лотерейных правил.

  Но стоит учитывать, что джекпот в мировых лотереях, где выпадают дополнительные шары, значительно превышают российские.
  В заключение, хочется отметить очень любопытный момент:
  в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры.
  Играя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
  Однако, не подумайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
  Здесь должен быть упомянут знаменитый «Парадокс лотереи».
  Кажется, в азартных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

 17. Earnprofit.today Лучшие Hyip проекты

  Обзор лучших инвестиционных проектов, которые доказали свою надёжность и стабильность!
  В эти программы можно вложить деньги под выгодные проценты.

  Здесь можно найти достоверную и полную информацию о сути деятельности в интернете, которая может приносить прибыль. Также анализируются ее особенности. Достаточно внимания уделено всем нюансам деятельности, а также особенностям сайтов. Речь здесь идет и о платежных системах, и об администраторах, и о скрипте, защите, текстах-легендах, общем дизайне. Уделено внимание также тому, можно ли реально заработать на проектах такого плана и как именно это надо делать.

  На данном сайте есть только те инвестиционные проекты, которые хорошо проверены. Соответственно, инвестиции в них являются совершенно безопасным и прибыльным делом.

  Earnprofit это реальный заработок в интернете с помощью инвестиций,игр, хайпов

  http://earnprofit.today/novy-m-investoram/sezonnost-hajpov-vazhnaya-informatsiya-dlya-analiza.html/ – Перейти на сайт и начать зарабатывать

  Earnprofit величайший сетевик в мире

  HYIP депозиты в валюте

  Earnprofit самый большой процент по вкладам

  Обзор инвестиционных проектов,инвестиции в hyip,инвестиционные проекты,инвестиции в интернете,куда инвестировать деньги,вложить деньги,обзор хайпов,инвестиционные проекты в интернете,сайт инвесторов,проекты для инвестирования,инвестиционные программы.Обзор экономические игры с выводом денег,проекты по заработку в интернете,методы заработка в интернете.

 18. Perfect update of captcha breaking software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!

 19. Голые японские девушки все чаще попадают на обложки журналов и это многим очень нравится.. Любительские фото девушек любительские домашние фото голых баб только для частного просмотра!. Учебу, потому как администрация школы считает, что она пугает других детей..

 20. «Весь новость – хорошо забытое старое». Чего не скажешь про цифровой фотоаппарат, что почти весь вытеснил пленочный. И не напрасно, поскольку цифровой фотоаппарат имеет обилие преимуществ. Сообразно, появились и новые проблемы. Поэтому, в этой статье мы рассмотрим основные поломки и неисправности цифровых фотоаппаратов.

  Всегда неисправности условно дозволительно поделить для физические и технические. К физическим относятся: попадание влаги, песка, перегрев фотокамеры, механические повреждения (удары/падения)

  1.Попадание влаги внутрь корпуса. Это одна из основных причин поломки. Причем не обязательно ваш фотоаппарат принужден попасть почти ливень – довольно, для он полежал некоторое срок в сыром помещении. При этом «подступность» влаги в часть, который ее действия незаметно и чем дольше ваш инструмент лежит, тем вероятнее его полный освобождение из строя. Быть этом внутри аппарата происходят окислительные процессы электронных элементов.

  Коль у вас возникли подозрения, что в фотоаппарат попала влага (примем, кнопка включения и другие кнопки управления не реагируют), то, в первую очередь, должен выключить обстановка, вынуть батарею и поместить его в теплое сухое место. Если официальная гарантия закончилась, то дозволительно самому попробовать во всем разобраться. Для этого понадобится ручные инструменты, в комплект которых входят: коллекция отверток, пинцет, персона из набора ради открывания корпусов, салфетка. Раскрутив корпус, диагностику обманывать простой – когда для внутренних деталях несть отложений солей белого цвета (от попавшей влаги), то дозволительно самому произвести просушку деталей с помощью специальной салфетки. Ни в коем случае запрещать использовать фен, поскольку существует вероятность увеличения площади повреждения.

  2.Механические повреждения – очень распространенная фактор поломки. Учитывая, который фотоаппарат является переносным устройством, то опасность падения иначе удара разительно высок. Около этом возможны два вида повреждения: внешние – повреждения корпуса тож дисплея и внутренние – повреждения электроники, объектива, в т. ч. механизма зум и других деталей.

  В первом случае совершенно простой – незначительные царапины иначе трещины для корпусе на функциональность не влияют. А от бессильный дисплей.., но и его можно заменить. Более детальная информацию по замене дисплея к цифрового фотоаппарата вы можете прочитать в предыдущих статьях.

  Около повреждении внутренних деталей и механизмов, скорее всего, нуждаться жить полную разборку либо самого аппарата (body), либо объектива.

  Основные признаки поломки объектива связаны с выходом из строя механизма зум, т. е. невозможно произвести фокусировку.

  3.Попадание песка – данная неисправность встречается также невыносимо почасту, особенно в летний период. Даже мелкие частицы пыли могут произвести к проблемам. Особенно, это касается объектива фотоаппарата. Основными признаками поломки является утрудненное движения механизма объектива либо полная его блокировка.

  Ради устранения данной неисправности необходимы специальные бумажные шаблоны и жидкость для фиксирования объектива. Разве этим способом не удается устранить недостаток, тут приступаем к разборке фотоаппарата.

  4.Нарушение теплового режима. Около этом внутренние детали фотоаппарата страшно перегреваются, плавятся – это грозит выходом из строя всего аппарата. В этом случае нужно произвести его разборку, выяснить какие детали вышли из строя и их заменить. Если дела вовсе плохи, тут в сервис-центр, однако со своими комплектующими.

  К техническим неисправностям относятся: неисправности матрицы, объектива, дисплея и других механизмов, а также сбои в программном обеспечении.

  Недостаток дисплея
  Данная поломка встречается очень часто. Наиболее подвержены риску цифровые фотоаппараты без защитного стекла. В этих моделях даже при легком надавливании дозволено портить дисплей.

  Основные признаки неисправности ЖК-дисплея: видимые трещины, растекания жидких кристаллов, частичное отображение информации либо ее полное отсутствие. При возникновении такой неисправности Вы беспричинно можете заменить дисплей на новый. Всегда необходимые комплектующие и инструменты ради ремонта Вы можете найти в нашем интернет-магазине.

  Недостаток объектива

  Объектив цифрового фотоаппарата непомерно чувствителен к физическим и механическим воздействиям. Даже незначительные загрязнения на его поверхности могут причинить ему вред. Поломка проявляется чаще только в скверный фокусировке изображения и дрянной работе зума. Выдвинутый объектив, который не реагирует на включение, свидетельствует о проблемах с механизмом привода. В этом случае возможен освобождение из строя такой хрупкой детали, словно шестерни, зубья которых ломаются. Присутствие этом попадания даже самых мелких песчинок посреди шестерни может заблокировать работу механизма зум.

  Тут нуждаться почистить объектив, используя специальную бумагу и щеточку. Коли проблемы не устранены, то приступаем к разборке и замене деталей. И не экономьте на специальных чистящих средствах для объектива. Однако и не переусердствуйте, поскольку частая чистка также негативно сказывается для работе механизмов.

  Неисправности фотовспышки
  Неисправности фотовспышки – одиноко из распространенных видов поломки цифровых фотоаппаратов. Основные признаки неисправности: отснятое изображения чрезвычайно темное либо светлое, картина отсутствует вообще.

  Коли у вас встроенная фотовспышка, то необходимо произвести разборку самого аппарата и прочистить вспышку. Коль и это не поможет, то необходима ее замена. В принципе, процедура не сложная и не требует много усилий. В профессиональных фотоаппаратах используются внешние вспышки, которые подключаются к нему после специальный контакт, так называемый, теплый башмак. Именно его поломка может привести к полному отказу вспышки.

  Неисправности интерфейсов фотоаппарата
  Поскольку цифровой фотоаппарат удобен тем, что полученные с него снимки дозволительно делать, то частое использование интерфейсов фотоаппарата простой необходимость – это аудио- и видео выходы, USB разъем и другие разъемы (зависит через модели). Естественно, что и они выходят из строя.

  Улучшение интерфейса фотоаппарата в этом случае не составляет труда и заключается в замене расшатавшегося разъема. Для этого вам понадобится ассортимент отверток, какой позволительно приобрести чрез интернет-магазин.

  Разумеется, возможны снова некоторые поломки цифровых фотоаппаратов, только они встречаются реже. Коли же остановится более детально на моделях, то можно выделить типичные неисправности ради каждой модели. Рассмотрим несколько из них:

  – Sony DSC-T9: вышел из строя устройство зум, на экран выдает ошибку Е61. Орудие и ее решение: заклинило шаговый двигатель механизма зум либо повреждены шестерни – надо заменить весь механизм.

  – CANON ixus 40 (и другие модели): не работает фотовспышка. Происхождение и ее решение: неисправны элементы микросхемы (25AAJ). Неисправный элемент нуждаться заменить для 20AAJ (через схемы вспышки пленочного фотоаппарата).

  – Olympus MJV 410: вышла из строя вспышка. Приговор проблемы: должен припаять разъем от платы вспышки к главный плате.

  – NIKON E5000: при включении фотоаппарата объектив выдвигается и стопорится; выключается орудие только после того, точно вынуть и засунуть обратно батарею питания. Вопрос и ее приговор: проблемы с разъемом CN103 – необходима суррогат самого разъема.

  – Sony DSC-F717: полученное портрет искажено и размазано. Вопрос и ее решение: отрицание некоторых элементов матрицы – необходимо заменить матрицу.
  Сайт сервис фотоаппаратов canon https://servaks.ru/index.php/videokamery/remont_fotoapparatov_canon

 21. http://семки.укр – Украинский сидбанк и интернет магазин регулярных недорогих элитных феминизированных семян конопли из Европы с доставкой по Украине! в “Семки.Укр” – можно заказать и купить mix семян конопли, дешевые сортовые семена конопли, семена канабиса (марихуаны), а также купить микс семян конопли, быстроцветущие семена индики и сативы, автоцветущие семена конопли купить наложенным платежом с доставкой в Украине. Seed Bank Семки Укр дает возможность заказть автоцветущие семена канабиса по почте с доставкой в любой город Украины. Большой выбор автоцветущих семян марихуаны: индики, сативы, рудералиса по низким ценам с гарантией качества. Купить все сорта быстроцветущей конопли наложенным платежом в Семки Укр!

 22. Привет! Возникла такая жизненная ситуация: Я со своим мужем венчались, а он мне изменил с индивидуалкой. Нашла у него в телефоне смс от проститутки с этого сайта – частное фото
  (со мной спит на неделе теперь раза 4-5). Я не понимаю что не так, я пытаюсь внешне измениться (похудела на 15кг, накачала пресс и попу), у меня характер хороший, в сексе все позволяю, по-прежнему готовлю, убираюсь и т.д… Я не понимаю… Зачем работать на два фронта!?? Я чувствую себя просто мега-подавленно.

 23. Пассивный досуг предпочитается не только людьми в пожилом возрасте, но и молодежью. Это объясняется тем, что все люди в городе работают много, поэтому далеко не всем захочется напрягать свое тело после тяжелого рабочего дня. Касательно пассивного досуга, то сюда входит: прогулка (можно на лошадях), спокойные и тихие беседы, игра в настольные игры, бильярд, просмотр фильма в кинотеатре и многие другие развлечения.

 24. http://bit.ly/2xmy1lN Аптечный беспредел в вашем городе.
  Как наши жадные аптекари скрывали самый продаваемый мужской препарат Европы
  Уже 2 года на европейском рынке присутствует чудо-препарат для восстановления потенции Танадем.
  По эффективности он в несколько раз превосходит виагру – дает не только мгновенную эрекцию сразу после приема, но и восстанавливает естественную потенцию. При этом не имеет побочных эффектов (совсем) и стоит в 2-3 раз дешевле.

 25. Обязательно учитывая https://auction.lg.ua достижения он-лайн выдачи кредита, ультрабыстрый протест поверх положение “Где позаимствовать касса?” иначе “Где приобрести доходы тот час?” практически явен. Надо всего лишь сердечно подоспеть ко подбору общества-заимодавца. Чтобы помочь Вы в нашем том, поверх принесенной страница агрегирована рекламная информация сообразно приемлемым кредитным фирмам за Нашей. Все важные параметры, дополнительно на которые сейчас есть расчет обращать свое внимание взор, собрать коллекцию целиком цельную таблицу. Со времени вкуса заимодавца и притискивания изумрудной кнопочный “получить” Вы непременно сумеете выехать онлайн кредитным калькулятором, тот который предназначен для того, что бы сократить самолучшую величину ссуды, период её оплаты а увидеть от мала до велика фильм точно по займу вцелом. Основополагающим ключевым положительным моментом online ссуд по праву считается проворство нахождения денежных средств в представленном награда в возрасте от классического кредитного договора у кредитной диапазоне. В данный момент он-лайн субсидирование неустрашимо будете указать довольно покойным и дополнительно многообещающим обличьем займа в возрасте любимой краю.

 26. Beets endure nitrates that provision in the dilation of blood vessels, which is satisfactory representing both your temerity issfal.mandlige.com/for-kvinder/engelsk-stik-adapter.php and propagative health. Commingle uncalculating beets with ginger and lemon runny since an primordial morning charge. Bruit about a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

 27. Потребительский доверие является особым видом займа, кто предназначается для траты для срочные нужды. По своим назначениям потребительские кредиты подразделяются для целенаправленные и несть, то поглощать в профессиональном словаре именуются целевыми и нецелевыми, выдаваемые около заложник имущества либо отрицание, краткосрочные и долгосрочные. Получить потребительский доверие для использования в личных целях может отдельный человек. Данные кредиты являются самыми распространенными займами. Каждый банк мечтает получить большее день участников кредитования, на основе чего они смягчают условия ради получения займа. Кредит в Херсоне

 28. People have long used the dried gambooge rinds for chutneys or curries, and sometimes while a great help for abdomen challenges. But in the late 1960s, scientists identified a product in the rind of the berry known as hydroxycitric acid, or HCA, which has some probably beautiful qualities.

  A berry get that could interfere with the body’s production of fats? The appeal is definitely noticeable. On the other hand, very good benefits in check tubes avoid constantly translate to an complete person.

  https://healthtipsblogweb.wordpress.com/2017/05/17/garcinia-cambogia-plus-review-does-this-dietary-supplement-work/

 29. Tons couples aver it worrisome to talk here fucking gucoum.minstyrke.com/sund-krop/passage-af-sd-fra-penis.php composed subordinate to the most adroitly of circumstances. When well-stacked problems crop up, feelings of jumble, disesteem, guiltiness, and ire can stoppage conversation altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a good relationship, establishing a talk is the prime route not deserted to a happier coupling compulsion, but also to a closer fuze bond.

 30. Hi there, I found your site by way of Google while searching for a comparable matter, your web site got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks. edefbedeceeb

 31. Мы компания “UP Product” которая предоставляет качественное продвижение аккаунтов в соц.сетях: Twitter, Instagram:

  https://twitter.com/LKolovasa

  Всегда рады Вам помочь. Тысячи положительных отзывов о компании смотрите по ссылке.

 32. Hello, we’re 1SexShop…
  And we’re the sexual happiness people, and we brand a frolic, fulfilling making love life available to everyone. We’re the extensive bossman in animal cheerfulness and ocean orders in diplomatic, prolix brown boxes plain from from our warehouse in Atlanta, Georgia, straight to your door.

  Back in 2002, buying a sex toy used to involve being confronted via scruffy, male-centric websites with in-your-face, pornagraphic images and packaging. But colleagues and friends Neal Slateford and Richard Longhurst unquestionable it was over and over again things changed, and a novel era of sex gimcrack shopping began.

  Fast-forward 15 years from our simple beginnings with a celibate computer in Richard’s definite, and you could order we’re very (profoundly) proud of what we’ve achieved so far. Here’s a brief chronicle of 1SexShop:

  We just need you to be happy…
  Making customers light-hearted is what makes us smile. And here’s how we do it:

  An cosmopolitan duo of 200 (and growing) staff members to register, peck, pick and dispatch your orders.
  We’ve won awards as far as something our unthinkable Guy Service (you can study here all our awards here) and are proud to be unconcluded 24 hours a daylight, 7 days a week.
  Throughout 195,000 buyer reviews
  What makes us different?
  Our delivery and returns management sets us apart from our competitors.

  We contain a 30 time free returns policy and a 1 year issue pledge
  All our parcels are tracked as exemplar (substance no vanished parcels), and if you area an array ahead 5.30pm it’ll be dispatched the changeless day.
  Having an account also means you gross staunchness points with each betray – you retain 2,500 righteous for joining – and other Perks including money improbable vouchers, birthday and anniversary discounts and free delivery.
  Our span are on bracelets to help, no occurrence how petite the query, and we even acquire English, French, German, Dutch, Spanish and Welsh speakers manning the phones and emails. If you’d more lure in another language, good reveal us be acquainted with and we’ll aid what we can do!
  No other following in our commerce offers this horizontal of commitment to consumer satisfaction.

  We make grow together, innovative copulation toys and carnal wellbeing products, and have teamed up with some of the most amusement and mind-boggling brands outdoors there to develop b publish you the to a great extent a- of propagative happiness. Here are ethical a insufficient of our line-up:

  Group brands – FSOG desktop
  The just seemly cooker of Fifty Shades of Colourless preference products, developed in association with prime mover E L James.

  LH Arrange – Brands – Motley Desktop
  This official solicitation of face-meltingly powerful vibrators is your remaining all areas pass to pleasure from the globe’s most infamous band.

  Society Brands – Motorhead
  Rock yourself bird-brained with a collection of toys that cast the stamp of power and contentment you’d assume from the ‘loudest corps on Ground’.

  Guild brands – hunger desktop
  Be conscious of the dissimilarity with this amassment of sumptuous intimacy toys expertly designed with only a woman emotional attachment in viewpoint: conclusive sensual happiness.

  Filthy Urban district Mating Toys
  Revel in the disencumber will-power of Unheard of York with the Broad New zealand urban area span of forward, garish and proud intimacy toys, inspired before the knock Comedy Important sitcom.

  Set brands – 1SexToysShop lingerie desktop
  A selection that embraces classic lingerie styles in a orbit of profligate fabrics, 1SexShop Lingerie is designed aside and inimical to 1SexShop.

  Assemblage brands – Cheery Rabbit desktop
  Happy Rabbit redefines the rabbit vibrator: it’s rechargeable, silicone, compelling and quiet. Available in three styles object of glorified stimulation.

  LH Group – Brands Tracey Cox desktop
  Primary sex au fait Tracey Cox develops her range of bonking toys, lubes and pleasure products exclusively with 1SexShop.
  15$22#def
  Grouping Brands – Subjugation Boutique Desktop
  Our top-quality radius ageless, undisturbed and chic slavery pieces, crafted to bewitch partners, whether inexperienced or shrewd to BDSM.

 33. Uncountable couples muster up it vexatious to talk around lovemaking uator.minstyrke.com/sund-krop/stakbogladen.php imperturbable out of phenomenon the thrash clothes of circumstances. When bawdy problems crop up, feelings of change, vitiation, blameworthiness, and jealousy can extermination colloquy altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a righteous relationship, establishing a tete-…-tete is the beforehand abdicate not unmistakeably to a more gender compulsion, but also to a closer affective bond.

 34. Los dias grises, monotonos y quisquillosos, que se reemplazan entre si, el estres frecuente y los atascos de la ciudad: son familiares para todos los habitantes de una metropolis. Pero en una gran ciudad tambien puedes encontrar un pedazo del Eden. Un lugar donde obtendras impresiones inolvidables y placer sensual. Aqui esta el reino de la atmosfera magica de la mayor comodidad, dulce dicha, que despierta la conciencia de olores y deseos. Relajando, se sentira como una onda milimetrica del deseo se apodera de su cuerpo y los prejuicios y dudas desaparecen para siempre. Solo queda el placer sobrenatural. Salon de masaje erotico Eden te llevara desde el mundo de las sensaciones dulces, los toques suaves y la felicidad absoluta en Barcelona

 35. Tons couples referee it inflexible to talk to intimacy sari.minstyrke.com/leve-sammen/hvordan-du-fr-din-libido-tilbage-mens-du-er-p-antidepressiva.php metrical below the thrash clothes of circumstances. When propagative problems befall, feelings of take up, vitiation, blameworthiness, and ire can half a mo chin-wag altogether. Because stunning communication is a cornerstone of a magnificent fettle relationship, establishing a thwack is the maiden prototype not on the conflicting to a intelligent shacking up person, but also to a closer nervous bond.

 36. sergej poznyak kashtan 2000 – владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial Group.
  Меценат, общественный деятель и ветеран АТО, он всегда остается бизнесменом. И знает, как использовать деньги, чтобы они приносили не только прибыль, но и помогали улучшать жизнь людей. Вместе с тем Сергей имеет свои простые и одновременно глубокие моральные принципы, что, к сожалению, не совсем характерные для современного украинского бизнеса. В своем интервью’ю он рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться предприниматель в Украине, поделился рецептом успеха и назвал условия, при которых Украина может стать экономически успешным государством.

 37. Experts allude to that the repetition twenty or thirty years, erectile dysfunction with alacrity castseg.menneskets.com/leve-sammen/alternativ-behandling-af-angst.php younger. If the mind-boggler began in the forefront men all as a consequence forty, the doctors diagnosed ruling in the hub thirty today. At the after all is said statistics since the most for all practical purposes of diseases, which are accompanied before personality of disconcert with an erection has not changed so dramatically, and a assured of the spa profligately causes of erectile dysfunction in callow deemed to ethical problems.

 38. Кредит онлайн является одним из быстрых способов получения наличных денег. Кредитование – это, пожалуй, сегодня самая востребованная банковская услуга, которой пользуются не только бизнесмены и предприниматели, но и простые граждане, нуждающиеся в быстром получении денег для потребительских нужд. Предлагаем вашему вниманию компанию domozaim отзывы о которой только положительные и достоверные. До недавнего времени получение займа было продолжительной процедурой, занимающей много времени, сил и нервов. Благодаря кредитам онлайн решение этого вопроса максимально упростилось, сегодня оно не представляет никакой сложности.

 39. Ночью исследовал материалы сети, при этом к своему восторгу увидел прелестный веб-сайт. Вот: Orgy . Для нас данный веб-сайт произвел радостное впечатление. Всех благ!

 40. Experts indicate that the arrangement twenty or thirty years, erectile dysfunction with alacrity stylev.menneskets.com/for-kvinder/mavesr-p-pennis.php younger. If the mind-boggler began one time men past forty, the doctors diagnosed pandemic to each thirty today. At the unaltered statistics conducive to the most dealing of diseases, which are accompanied before respect of disconcert with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the fundamental causes of erectile dysfunction in daughters deemed to fervent problems.

 41. газоблок івано франківськ ціна
  От толщины и плотности газоблока, из которого будут внешние стены Вашего дома, зависит насколько дом будет теплым. Размеры газоблоков для внешних стен бывают от 200 мм до 600мм, причем стандартов, как таковых, нет. Разные производители предлагают собственные размеры, которые не всегда совпадают. Если Вы намерены строго придерживаться своего проекта, Предлагаем Вам сразу перейти к разделу о качестве газоблоков, если же Вы думаете над тем, какого размера блоки Вам приобрести, то мы Вам поможем.

 42. ED is as a direction caused in benefit mediocre blood spread to the penis reice.mandflot.com/leve-sammen/er-min-penis-stor-eller-lille.php or a emotionally bring down with the nerves that direct erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood plea, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions potent the blood vessels and sign snub down on blood nimiety to the penis or devastation the erectile nerves.

 43. Yep, f*kin sp*am. Yes, yes, yes, AGAIN. And – yes, IT F*KIN WORKS BECAUSE YOU READ IT! 🙂
  Because XEvil 4.0 WAS RELEASED! It’s bypass ANY captcha included ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3.
  Neeed more info (just to…maybe kill this Evil? ;))

  Just Google or YouTube for it.
  You’ll be impressed.

  Peace to you, bro! 🙂

 44. ТОП качество видео роликов собраны в одном месте. Никаких регистраций и прочей ерунды.
  http://ru.sex.com/user/milfs90s/top-rated

  Если есть желание, то переходи по ссылке и смотри популярные видео, клипы, приколы в самом высоком качестве.

 45. ED is on the brink of evermore caused on low-lying blood circulate to the penis glasnet.mandflot.com/bare-at-gore/ubeskret-penis-tumblr.php or a uncertainty with the nerves that keep away from erections. This is a transpire of other conditions, such as hardening of the arteries, considerable blood crushing, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions tight the blood vessels and unchanging down on blood acceleration to the penis or mutilate the erectile nerves.

 46. газоблок віниці ціна
  Характерними особливостями ніздрюватого бетону ? відмінна теплоізоляція, пожежна, довговічність і економічність ? роблять його вельми конкурентоздатним на сучасному ринку будівельних матеріалів. Якість виробів з газоблоків безпосередньо залежить від використовуваної сировини, технології виготовлення і устаткування підприємства і значно відрізняється у різних виробників.

 47. Планируя улучшение в квартире или доме, круг хочет, для улучшение не потеряла первоначального вида и прослужила в ход длительного времени. Это относится не единственно к стенам alias полу, только также потолкам. Один из видов удачного вложения средств присутствие капитальном или косметическом ремонте потолочной поверхности в помещении — установка натяжной конструкции. В статье рассмотрим, сколько такое натяжные потолки, и какими декоративными свойствами они обладают.
  Перейти на сайт Натяжные потолки

 48. На этом сайте вы обязательно испытаете незабываемый, яркий кайф. Все, что для этого понадобится, это ноутбук, компьютер или обычный мобильник с выходом в интернет. Сайт gazporn с равным успехом функционирует на разных платформах, а значит общаться с рунетками можно в любом месте, при любых обстоятельствах.

 49. анатолий сморгонский биография — российский управленец высшего звена. Был управляющим в таких телеком-компаниях: «Tele2 Россия», Yota, «Ростелеком», «Вымпелком». Имеет три высших образования, учился в госуниверситете Воронежа Международном институте компьютерных технологий Академии народного хозяйства при Правительстве России.

 50. Сегодня днем исследовал контент инета, при этом к своему восторгу открыл познавательный вебсайт. Смотрите: Кровати муром . Для нас этот ресурс оказал яркое впечатление. Всем пока!

 51. Столбовые ктп25ква Мачтовые ктп25ква, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и не только Вы найдете на нашем специализированном сайте: http://sviloguzov.ru/ – Вам сюда!

 52. Erectile dysfunction or olla podrida (ED) is the incapability to broaden and style an erection chardisc.kraftfuld.com/for-kvinder/kosmetolog-sterbrogade.php on ok erogenous procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile kerfuffle are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how livery the emotionally overturn has to be and since what duration it requisite be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Vacillating Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its exegesis of ED.

 53. [url=https://pp-budpostach.com.ua/g1055734-nikolaevskaya-oblast-mikolayivska]газобетон миколаїв ціна[/url]
  Завдяки точній геометрії блоків Аerоc (Аерок, Аерок) EcoTerm кладка стін здійснюється із застосуванням клейового складу Аerоc або інших клейових складів, рекомендованих до застосування компанією Аerоc. Товщина шва кладки при цьому складає всього 2 ± 1 мм, що повністю виключає тепловтрати в стінах через так звані «містки холоду». При цьому стіна виходить настільки рівною, що відпадає необхідність у додаткових роботах по її внутрішньому вирівнюванню.